Er is voor het thema aardgasvrij een website gemaakt (energietransitie):  www.hilversum.nl/aardgasvrij. Deze site is voor bewoners en geeft een beeld van het proces en geeft handelingsperspectief. De basisinformatie staat er nu op. Dit wordt de komende jaren uitgebrei, ook met filmpjes, infographics ed.

De site is online.  Binnenkort staat er een interview met Jan Kastje op de gemeentepagina en daarmee gaat de site officieel de lucht in. In de Meent is men al langer bezig met dit thema. De bewonerservaringen uit de Meent  zijn verwerkt in de site. Een deel van de site van meent aardgasvrij is opgenomen in de gemeentebrede aardgasvrijsite. Dit betekent dat we de meent site nog gaan aanpassen.

Mochten er vragen zijn dan kunt u contact opnemen met aardgasvrij@hilversum.nl

 

 

Hartelijke groet, Carola van den Berg
Buurtcoördinator Noordwest.