Dat is de belangrijkste uitkomst van de Inspiratiedag op dinsdag 23 oktober. Woningcorporatie Habion en zorgorganisatie HilverZorg hebben bewoners, familie, vrijwilligers, medewerkers, de buurt en andere betrokkenen uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van De Boomberg. De input was overweldigend: meer dan 600 wensen verzamelden we. Deze werken wij de komende 2 maanden uit tijdens het Werkatelier.

Wensen in kaart
Moeten we De Boomberg behouden voor de wijk? Het antwoord: een volmondig ‘JA’! Maar wat moet er dan gebeuren en wat kun je er doen? Deze vragen stonden centraal tijdens de drie bijeenkomsten. We verzamelden meer dan 600 wensen. Deze hebben we opgehangen in De Boomberg, waar ze de komende tijd te bewonderen zijn.

Kom langs bij het Werkatelier!
De wensen werken we uit tot concrete plannen. Dit doen we tijdens het Werkatelier op de eerste verdieping van De Boomberg, in het restaurant. Het Werkatelier is elke dinsdag en woensdag van 10.00 tot 18.00 uur t/m 10 december. Er zijn dan altijd mensen aanwezig die de plannen uitwerken. Ook zijn er allerlei leuke activiteiten. Ieder is van harte welkom om langs te komen, mee te denken en mee te tekenen. Op 11 december is de Terugkomdag. Dan bespreken we of de plannen die we hebben uitgewerkt kloppen met de wensen van de Inspiratiedag.

Een nieuwe vorm van wonen in De Boomberg
Ouderenhuisvester Habion en zorgorganisatie HilverZorg slaan met bewoners, de buurt, medewerkers en andere betrokkenen de handen ineen om De Boomberg klaar te maken voor de toekomst. Dit willen we realiseren door het gebouw aan te passen en samen met bewoners en buurt anders te gebruiken. Zo maken we van De Boomberg een plek waar je eigenlijk tijd tekort komt.

Waarom een nieuwe vorm van wonen
Het verzorgingshuis-oude-stijl is bezig met een transformatie. Ouderen blijven langer thuis wonen en niemand kan meer zonder zorgindicatie in een verzorgings- en verpleeghuis wonen. Gevolg is dat als we niets doen, deze huizen op termijn leeg komen te staan. Ondertussen vergrijst Nederland en hebben we deze gebouwen hard nodig. De nieuwe generatie ouderen wil anders wonen. Dit is een kans om de ouderenhuisvesting opnieuw uit te vinden: een nieuwe vorm van wonen die waarde heeft voor de buurt en die klaar is voor de toekomst. Een plek waar je samen tot bloei komt.

Over Habion en Hilverzorg
Habion is specialist in ouderenhuisvesting. Verspreid over heel Nederland bezit Habion op ruim 120 locaties meer dan 11.000 wooneenheden voor ouderen. Habion vroeg de afgelopen jaren aan duizenden mensen: hoe wil jij oud worden? Hoe wil je dat je leven er dan uitziet? Wat wil je beleven, ervaren, wie wil je bij je hebben? Het antwoord is eigenlijk altijd hetzelfde: wij willen van betekenis blijven, vrijheid, eigenwaarde en zelfstandigheid. Wij willen onze bewoners een thuis bieden. Een plek waar je elkaar ontmoet en iets voor elkaar betekent.

HilverZorg biedt zorg gedurende alle levensfases in het proces van ouder worden. Van thuis en in de wijk tot in de veilige omgeving van een woondiensten- of expertisecentrum. HilverZorg Thuis heeft 9 wijkteams die verpleging en verzorging aan huis bieden. Tot HilverZorg behoren ook de woondienstencentra De Boomberg, De Egelantier, Nieuw Kerkelanden en Lopes Dias; verpleegunit St Joseph en expertisecentra Zonnehoeve en Nieuw Kerkelanden.

Of bekijk hier de video van de inspiratiedag