Boomberg krant nr 119

IN DEZE UITGAVE O.A. AANDACHT VOOR:

  • Verslag van de Jaarvergadering van Stichting Wijkoverlegorgaan De Boomberg
  • Werkgroepen: Meedenkers over het verkeer in de wijk
  • Verslag: Van Koninginnedag tot Koningsdag
  • Buurtperikelen in de ruimtelijke ordening – Over Burg. Schookplein
  • Interview met Lo Bour, wijkbewoner sinds 1986
  • Artikel van de Vrienden van het Boombergpark over de Zonnelaan