Boomberg krant nr 122

IN DEZE UITGAVE O.A. AANDACHT VOOR:

  • Het verslag van de jaarvergadering 2016 van de Stichting Wijkoverlegorgaan De Boomberg
  • Stand van zaken rond het verkeer in de wijk