De bijgevoegde brief geeft informatie over de recente veranderingen in het bestuur van het wijkoverlegorgaan De Boomberg.