Nieuws uit de Boombergwijk
OVERZICHT

Boombergwijk, Hilversum

De bibliotheek die van de ’s-Gravelandseweg verhuist naar de Kerkbrink. Het is een optie. Dat zegt directeur Els Brons, die op dit moment plannen maakt voor de toekomst van de Hilversumse bieb, tegen de Gooi- en Eemlander. Ze benadrukt dat er nog geen besluit genomen is. Lees meer  Lees verder »

In de zomervakantie wordt het Roland Holst gebouw aan de Jonkerweg grondig verbouwd. De school verwacht geen overlast maar wil de direct omwonenden graag op de hoogte brengen/houden.  Lees verder »

Verkiezingen In het voorjaar van 2017 zijn de statuten van de Stichting veranderd, met als doel om meer draagvlak te creëren onder de bewoners in de wijk en er een echt goed functionerend overlegorgaan van te maken. Het belangrijkste onderdeel van de wijzigingen, is dat er voortaan verkiezingen worden gehouden, waarin elke volwassen bewoner van de wijk stemrecht krijgt. In…  Lees verder »

Naar aanleiding van de jaarvergadering van de stichting is op 07/06/16 een kiescommissie opgericht met als doel om het proces van de verkiezing van het nieuwe bestuur van de stichting te faciliteren. Het streven is om de verkiezing zo transparant en toegankelijk mogelijk te maken, zoveel mogelijk kiezers te bereiken en van informatie te voorzien, zodat ze een gegronde keuze…  Lees verder »

Op Vaderdag 2017 werd er vanmiddag in het Rosariumpark in de Boomberg een concert gegeven door het Goois Jeugd Orkest. Hieronder een sfeerimpressie. Gestart werd met de allerjongsten, daarna kwam er zang bij, vervolgens kwamen de ouderen aan bod en er werd met zijn allen afgesloten.            Of bekijk hieronder de video’s:   Rosariumvideo1   Rosariumvideo2   Rosariumvideo3…  Lees verder »

Op zondag 18 juni zal het Goois Jeugd Orkest samen met het Junior Goois Jeugd Orkest onder leiding van Cas van der Horst weer hun traditionele concert geven in het Rosarium Park aan de Boomberglaan te Hilversum. Het programma bestaat uit zowel klassieke werken als ook filmmuziek. Het concert start om 12.00 uur. De toegang is gratis. Breng uw eigen…  Lees verder »

De gemeente stelt geld beschikbaar voor het groen in de wijken. Ze vindt groen belangrijk uit milieuoverwegingen maar ook voor een verbetering van het woonklimaat. Per wijk kan er € 25.000,- besteedt worden aan het aanplanten van groen op plekken waar veel mensen er plezier aan hebben. Omdat de bewoners van de wijken het beste hun wijk kennen vraagt de gemeente…  Lees verder »

De gemeente publiceert elke week de nieuwe aanvragen en verleende omgevingsvergunningen. Het gaat hier zowel om bouw- als kapvergunningen. Ook die van de Boombergwijk zijn daarin opgenomen. Het wijkoverlegorgaan bekijkt ook elke week die van de Boombergwijk of ze wel stroken met het bestemmingsplan en het velbeleid. Het gaat daarbij vooral om grotere, bijzondere of ingrijpende plannen. De gemeente verstrekt…  Lees verder »

Na de Albertus Perkstraat, zijn nu ook de bewoners van de de PC Hooftweg en de Burgemeester Schooklaan begonnen met het meedenken over de herinrichting van deze straten. De samenvattingen van de avonden en de presentaties zijn onder de straatnamen te vinden. PC Hooftweg Presentatie (.pdf 8,3 Mb) Samenvatting Burgemeester Schooklaan Presentatie (.pdf 6,2 Mb) Samenvatting  Lees verder »