Nieuws uit de Boombergwijk
OVERZICHT

Boombergwijk, Hilversum

Op zondag 18 juni zal het Goois Jeugd Orkest samen met het Junior Goois Jeugd Orkest onder leiding van Cas van der Horst weer hun traditionele concert geven in het Rosarium Park aan de Boomberglaan te Hilversum. Het programma bestaat uit zowel klassieke werken als ook filmmuziek. Het concert start om 12.00 uur. De toegang is gratis. Breng uw eigen…  Lees verder »

De gemeente stelt geld beschikbaar voor het groen in de wijken. Ze vindt groen belangrijk uit milieuoverwegingen maar ook voor een verbetering van het woonklimaat. Per wijk kan er € 25.000,- besteedt worden aan het aanplanten van groen op plekken waar veel mensen er plezier aan hebben. Omdat de bewoners van de wijken het beste hun wijk kennen vraagt de gemeente…  Lees verder »

De gemeente publiceert elke week de nieuwe aanvragen en verleende omgevingsvergunningen. Het gaat hier zowel om bouw- als kapvergunningen. Ook die van de Boombergwijk zijn daarin opgenomen. Het wijkoverlegorgaan bekijkt ook elke week die van de Boombergwijk of ze wel stroken met het bestemmingsplan en het velbeleid. Het gaat daarbij vooral om grotere, bijzondere of ingrijpende plannen. De gemeente verstrekt…  Lees verder »

Na de Albertus Perkstraat, zijn nu ook de bewoners van de de PC Hooftweg en de Burgemeester Schooklaan begonnen met het meedenken over de herinrichting van deze straten. De samenvattingen van de avonden en de presentaties zijn onder de straatnamen te vinden. PC Hooftweg Presentatie (.pdf 8,3 Mb) Samenvatting Burgemeester Schooklaan Presentatie (.pdf 6,2 Mb) Samenvatting  Lees verder »

In het verlengde van de algemene voorlichtingsavond op 8 november over de herinrichting van de straten in de Boombergwijk (zie verslag), is er in de Albertus Perkstraat een ‘meedenkavond’ gehouden. Deze straat is daarmee de eerste in de Boombergwijk waar de herinrichting van start is gegaan. Binnenkort komen ook de PC Hooftweg en de Burgemeester Schooklaan aan bod. Van de…  Lees verder »

Op 8 november organiseerde de gemeente Hilversum een informatieavond over de aanstaande onderhoudswerkzaamheden in de Boombergwijk. Daarbij gaat het niet alleen om een renovatie van het rioolnetwerk, maar ook om een herinrichting van de straten. Leden van het team ‘Voorbereiding en Uitvoering’ van de gemeente gaven samen met de wethouders Van Vroonhoven (beheer en openbare ruimte) en Voorink (verkeer) een…  Lees verder »

Rond de eventueel te houden verkeersproef in de Boombergwijk zijn ook twee notities verschenen die ingaan op de feitelijke situatie en ontwikkeling van het verkeer in de Boombergwijk. Notitie van B. Hulst en P. Smit Een eerste notitie is van B. Huls en P. Smit, beiden woonachtig in de Boombergwijk. In tegenstelling tot meerdere analyses schetsen de auteurs een tamelijk…  Lees verder »