Bekendmakingen / omgevingsvergunningen

Boombergwijk, Hilversum

Officielebekendmakingen.nl

De website van de gemeente Hilversum verwijst voor de bekendmakingen naar www.officielebekendmakingen.nl. Daar kunnen gepubliceerde verordeningen makkelijk gevonden en ingekeken worden. De website www.officielebekendmakingen.nl heeft ook een zoekdienst met attenderingsfunctie. Met deze functie kunt u een zoekvraag laten registreren. U wordt vervolgens via een e-mailtje op de hoogte gesteld als er nieuwe wet- en regelgeving verschijnt die te maken heeft met de opgeslagen zoekvraag.
 

Gooi en Eembode en website van de gemeente

In 2014 verschijnen de bekendmakingen bij wijze van service ook nog in de Gooi en Eembode, maar deze vormen geen rechtsgeldige bekendmaking meer. Bekendmakingen in het kader van omgevingsvergunningen kunt u nog steeds inzien op de website van de gemeente Hilversum (www.hilversum.nl).

Direct doorlinken naar www.hilversum.nl voor een actueel overzicht van bekendmakingen:

» Omgevingsvergunningen
» Verkeersbesluiten
» Bestemmingsplan NW-villagebied