Beschermd stadsgezicht

Boombergwijk, Hilversum

Informatieblad Monumenten voor particulieren

Gevolgen voor u als bewoner

De Boombergwijk is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Die aanwijzing heeft niet tot doel de bestaande situatie te ‘bevriezen’. Het streven is dat veranderingen slechts mogen als het historische karakter van het gebied niet of zo weinig mogelijk schade lijdt. Dat betekent onder meer dat het vaak niet mogelijk is om zonder vergunning te (ver)bouwen.

Ook houdt dit in dat er regels zijn voor het parkeren op eigen terrein en/of verharding van de voortuin. Op de website van de gemeente leest u hier meer over. Hier vindt u ook een folder met meer informatie. Deze folder kunt u ook hier inzien: Parkeren in beschermd stadsgebied – Noordwestelijk Villagebied, PDF.

Informatie van de gemeente

Op de website van de gemeente vindt u alle informatie.

Informatieblad Monumenten voor particulieren

Vergunningen

Denk u dat u mogelijk een omgevingsvergunning nodig heeft, lees dan de informatie hierover op de gemeentewebsite: Omgevingsvergunningen.