2016: nieuwe straten en stoepen na aanleg nieuwe riolering

De gemeente gaat de sterk verouderde riolering van de Boombergwijk in fasen vernieuwen. Dat begint in 2016. Het betekent natuurlijk veel graafwerk en ten slotte een nieuwe bestrating van de rijweg en de stoepen. Dat biedt kansen!

Met de werkgroep Boomberglaan hebben wij al met de gemeente contact gehad over de indeling van de Boomberglaan, om deze straat verkeersluw en veiliger te maken. De voorstellen van deze werkgroep zullen te zijner tijd vooraf worden besproken, zodat de gemeente bij de vernieuwing van de straat daarmee rekening kan houden.

Gemeente wil verkeersknelpunten bespreken

Ook wil de gemeente met ons alle verkeersknelpunten in de wijk bespreken. Deze punten moeten dan wel door de bewoners aangedragen worden. Denk daarbij aan de conditie van de trottoirs, de plaats van de 30-km drempels, gevaarlijke kruisingen, verandering van rijrichting, parkeerhavens, etc.

De bewoners kennen de problemen in hun straat het beste en daarom doen we een beroep op u om u te melden als deelnemer aan een van de vier werkgroepen om mee te denken over het verkeer in de wijk.

Vier werkgroepen

Wij hebben de wijk ingedeeld in vier regio’s, waar het verkeer een zekere samenhang heeft in de betrokken straten. Deze wijkdelen worden begrensd door de straten:

deel 1: ’s Gravelandseweg – Boomberglaan – Vaartweg – Torenlaan – P.C. Hooftweg
deel 2: Vaartweg – Schuttersweg – Bergweg
deel 3: Burg. Gülcherlaan – A. Perkstraat – Schuttersweg – Sterrelaan – Zonnelaan – v/d Lindelaan
deel 4: ’s Gravelandseweg – Schuttersweg – Jonkerweg – Lindenheuvel

De eindverslagen van de werkgroepen worden plenair met alle werkgroepen besproken en bij (redelijke) consensus gebundeld, en door WOO De Boomberg voorgelegd aan de verantwoordelijke wethouder.

U kunt ook meedenken!

Als u wilt meewerken in de werkgroep, meldt u zich dan bij (groenenverkeer@boombergwijk.nl). Dan gaan we snel van start.