Disclaimer

Boombergwijk, Hilversum

De website www.boombergwijk.nl is samengesteld door Stichting WOO De Boomberg. Deze stichting is onafhankelijk. Zij probeert de belangen van de bewoners van de Boombergwijk in Hilversum te behartigen. Echter, de Stichting behoudt zich alle rechten voor. De redactie doet haar best om alle informatie zo juist mogelijk op de website te vermelden. Aan eventuele onjuistheden zijn geen rechten te ontlenen.

Heeft u opmerkingen of aanvullingen, neem dan contact op met de redactie.