Rond de eventueel te houden verkeersproef in de Boombergwijk zijn ook twee notities verschenen die ingaan op de feitelijke situatie en ontwikkeling van het verkeer in de Boombergwijk.

Notitie van B. Hulst en P. Smit

Een eerste notitie is van B. Huls en P. Smit, beiden woonachtig in de Boombergwijk. In tegenstelling tot meerdere analyses schetsen de auteurs een tamelijk zonnig beeld van de problemen: een sterke afname van de verkeersintensiteit, sluipverkeer is niet echt een probleem en de verkeerssnelheid valt eigenlijk ook wel mee. De titel van hun bijdrage is dan ook: Wat is het probleem?.

Notitie van Lambert van der Laan

Deze bijdrage was voor een andere bewoner van de Boombergwijk, Lambert van der Laan, een reden om eveneens een notitie te schrijven over de verkeersontwikkeling. Dit spitst zich toe op de Boomberglaan. Hoe erg is de situatie daar nu eigenlijk? Hij komt tot de conclusie dat de maximum aanvaardbare intensiteit van het verkeer vaak ruimschoots overschreden wordt. Ook is het juist in de ochtendspits drukker geworden. Het sluipverkeer speelt hierbij een grote rol. Maar liefst een kwart van de automobilisten gebruikt daarvoor de Boomberglaan. En ondanks de verkeersdrempels wordt er nog steeds te hard gereden. Lees de bijdrage Verkeersontwikkeling Boomberglaan.