De gemeente stelt geld beschikbaar voor het groen in de wijken. Ze vindt groen belangrijk uit milieuoverwegingen maar ook voor een verbetering van het woonklimaat. Per wijk kan er € 25.000,- besteedt worden aan het aanplanten van groen op plekken waar veel mensen er plezier aan hebben. Omdat de bewoners van de wijken het beste hun wijk kennen vraagt de gemeente die bewoners om suggesties voor die aanplanting te doen.

Er zijn wel enige voorwaarden aan verbonden:

  • Bewoners nemen het initiatief.
  • Het groen komt op plekken met veel gebruikers/passanten.
  • Er moet een aantoonbaar draagvlak zijn.
  • Het idee moet tegen redelijke kosten (technisch) uitvoerbaar zijn.

Voorstellen kunnen, het liefst voor 1 april 2017, worden ingediend bij de buurtcoördinator Carola van den Berg (carola.vandenberg@hilversum.nl). Voor nadere informatie kunt u ook inlichtingen verkrijgen bij het wijkoverlegorgaan (Lambert van der Laan; Ruimtelijke Ordening en Groen): lambertvanderlaan@gmail.com)