De Boombergkrant editie november 2019 (nummer 128) is verschenen. Binnenkort op uw deurmat maar nu al online.   In deze editie o.a.: Een interview met Martine van Os en Wouter Stips De belevenissen van de Boomberg tuinclub De ontwikkelingen rondom het tennistoernooi nieuws mbt het komende Boombergfeest 4 vragen aan….Annette Dumig en nog veel meer…….. Lees hem alvast hier Boombergkrant…  Lees verder »

Beste Buurtgenoten, Graag willen we uw aandacht vragen voor de hulpvraag van Liliane Taudin  Chabot, die al jarenlang bij ons in de wijk woont, voor haar zieke zoon Pepijn. We wensen Pepijn en zijn familie sterkte met deze zoektocht en  hopen op een goede uitkomst. Het Bestuur Lees hier onder het hele verhaal (ook te lezen in de Boombergkrant die binnenkort wordt…  Lees verder »

De acht bewoners van het appartementencomplex aan de Albertus Perkstraat in Hilversum blijven strijden tegen de gemeente voor behoud van de parkeerplaatsen voor hun flat, schrijft de Gooi- en Eemlander. Donderdag stond hun woordvoerder en oud-politieman Wim Pardon voor de derde keer bij de Raad van State in Den Haag, de hoogste rechter in geschillen met de overheid. De parkeerplaatsen…  Lees verder »

De bibliotheek die van de ’s-Gravelandseweg verhuist naar de Kerkbrink. Het is een optie. Dat zegt directeur Els Brons, die op dit moment plannen maakt voor de toekomst van de Hilversumse bieb, tegen de Gooi- en Eemlander. Ze benadrukt dat er nog geen besluit genomen is. Lees meer  Lees verder »

In de zomervakantie wordt het Roland Holst gebouw aan de Jonkerweg grondig verbouwd. De school verwacht geen overlast maar wil de direct omwonenden graag op de hoogte brengen/houden.  Lees verder »

Verkiezingen In het voorjaar van 2017 zijn de statuten van de Stichting veranderd, met als doel om meer draagvlak te creëren onder de bewoners in de wijk en er een echt goed functionerend overlegorgaan van te maken. Het belangrijkste onderdeel van de wijzigingen, is dat er voortaan verkiezingen worden gehouden, waarin elke volwassen bewoner van de wijk stemrecht krijgt. In…  Lees verder »

Naar aanleiding van de jaarvergadering van de stichting is op 07/06/16 een kiescommissie opgericht met als doel om het proces van de verkiezing van het nieuwe bestuur van de stichting te faciliteren. Het streven is om de verkiezing zo transparant en toegankelijk mogelijk te maken, zoveel mogelijk kiezers te bereiken en van informatie te voorzien, zodat ze een gegronde keuze…  Lees verder »

Op Vaderdag 2017 werd er vanmiddag in het Rosariumpark in de Boomberg een concert gegeven door het Goois Jeugd Orkest. Hieronder een sfeerimpressie. Gestart werd met de allerjongsten, daarna kwam er zang bij, vervolgens kwamen de ouderen aan bod en er werd met zijn allen afgesloten.            Of bekijk hieronder de video’s:   Rosariumvideo1   Rosariumvideo2   Rosariumvideo3…  Lees verder »

Op zondag 18 juni zal het Goois Jeugd Orkest samen met het Junior Goois Jeugd Orkest onder leiding van Cas van der Horst weer hun traditionele concert geven in het Rosarium Park aan de Boomberglaan te Hilversum. Het programma bestaat uit zowel klassieke werken als ook filmmuziek. Het concert start om 12.00 uur. De toegang is gratis. Breng uw eigen…  Lees verder »

IN DEZE UITGAVE O.A. AANDACHT VOOR: Afscheid van het oude bestuur en een nieuw bestuur dat zich voorstelt Aankondiging Jaarvergadering 2017 Omvorming van de stichting Verkeersontwikkelingen En veel meer…   » Lees boomberg krant nr 123 online   Aankondiging Jaarvergadering 2017        Lees verder »

De gemeente stelt geld beschikbaar voor het groen in de wijken. Ze vindt groen belangrijk uit milieuoverwegingen maar ook voor een verbetering van het woonklimaat. Per wijk kan er € 25.000,- besteedt worden aan het aanplanten van groen op plekken waar veel mensen er plezier aan hebben. Omdat de bewoners van de wijken het beste hun wijk kennen vraagt de gemeente…  Lees verder »

De gemeente publiceert elke week de nieuwe aanvragen en verleende omgevingsvergunningen. Het gaat hier zowel om bouw- als kapvergunningen. Ook die van de Boombergwijk zijn daarin opgenomen. Het wijkoverlegorgaan bekijkt ook elke week die van de Boombergwijk of ze wel stroken met het bestemmingsplan en het velbeleid. Het gaat daarbij vooral om grotere, bijzondere of ingrijpende plannen. De gemeente verstrekt…  Lees verder »

Na de Albertus Perkstraat, zijn nu ook de bewoners van de de PC Hooftweg en de Burgemeester Schooklaan begonnen met het meedenken over de herinrichting van deze straten. De samenvattingen van de avonden en de presentaties zijn onder de straatnamen te vinden. PC Hooftweg Presentatie (.pdf 8,3 Mb) Samenvatting Burgemeester Schooklaan Presentatie (.pdf 6,2 Mb) Samenvatting  Lees verder »

In het verlengde van de algemene voorlichtingsavond op 8 november over de herinrichting van de straten in de Boombergwijk (zie verslag), is er in de Albertus Perkstraat een ‘meedenkavond’ gehouden. Deze straat is daarmee de eerste in de Boombergwijk waar de herinrichting van start is gegaan. Binnenkort komen ook de PC Hooftweg en de Burgemeester Schooklaan aan bod. Van de…  Lees verder »

Op 8 november organiseerde de gemeente Hilversum een informatieavond over de aanstaande onderhoudswerkzaamheden in de Boombergwijk. Daarbij gaat het niet alleen om een renovatie van het rioolnetwerk, maar ook om een herinrichting van de straten. Leden van het team ‘Voorbereiding en Uitvoering’ van de gemeente gaven samen met de wethouders Van Vroonhoven (beheer en openbare ruimte) en Voorink (verkeer) een…  Lees verder »

Rond de eventueel te houden verkeersproef in de Boombergwijk zijn ook twee notities verschenen die ingaan op de feitelijke situatie en ontwikkeling van het verkeer in de Boombergwijk. Notitie van B. Hulst en P. Smit Een eerste notitie is van B. Huls en P. Smit, beiden woonachtig in de Boombergwijk. In tegenstelling tot meerdere analyses schetsen de auteurs een tamelijk…  Lees verder »

De notulen van de informatie avond van 5 juli in Sociëteit de Unie zijn nu beschikbaar. Notulen (.pdf) Ook is een brief toegevoegd van de heer R. Barentz (Teammanager Beleid; Gemeente Hilversum). Hij gaat kort in op het verdere verloop van de activiteiten in de Boombergwijk. Brief van de heer R. Barentz (.pdf) Intussen is er al weer heel wat…  Lees verder »

De buurtcoördinator Carola van den Berg nodigt u uit voor het Buurtgesprek Noordwest op dinsdag 27 september van 19.00 tot 22.00 uur in de Sociëteit de Unie aan de ’s Gravelandseweg 57. Kom met bewoners, organisaties en de gemeente praten over de kwaliteit van samenleven in uw buurt. Wat is er nodig om de buurt te versterken? Welke mogelijkheden ziet…  Lees verder »

Het Wijkoverlegorgaan de Boomberg had alle wijkbewoners uitgenodigd om op dinsdag 5 juli 2016 in de Sociëteit de Unie te worden geïnformeerd over het verkeersplan dat een werkgroep in overleg met de gemeente had opgesteld. Dat plan was er vooral op gericht het verkeer door de Boomberglaan te verminderen. De bedoeling was op korte termijn een proef uit te voeren.…  Lees verder »

IN DEZE UITGAVE O.A. AANDACHT VOOR: Het verslag van de jaarvergadering 2016 van de Stichting Wijkoverlegorgaan De Boomberg Stand van zaken rond het verkeer in de wijk   » Lees boomberg krant nr 122 online        Lees verder »

In het voorjaar van 2013 heeft de gemeente het besluit genomen om het Rosarium te gaan renoveren. Dit was nodig omdat zowel de rozen als het gazon er slecht aan toe waren. De rozen bloeiden amper meer. Een gevolg van ouderdom en schrale grond. We hebben ons als wijkoverlegorgaan erg ingezet om de restauratie in 2014 gerealiseerd te krijgen i.v.m.…  Lees verder »

Het Wijkoverlegorgaan de Boomberg had de kinderen in Crailo uitgenodigd in de voorjaarsvakantie een keer de bibliotheek te bezoeken. Dus op vrijdagochtend 4 maart om 9.00 uur stond ik aan de poort van het AZC Crailo. Een mistroostige ochtend; nat, sneeuw, veel plassen op de weg erheen. Kortom een niet vrolijk makende plek. Van de aangemelde kinderen waren er maar…  Lees verder »

Het project waar de werkgroep voorjaar 2015 mee is begonnen, vordert langzaam maar gestaag. Ondanks de enorme inzet van de diverse wijkbewoners blijkt dat wat zo eenvoudig lijkt, veel meer mitsen en maren heeft dan we als (on)deskundigen denken. De werkgroep verkeer is samen met verkeersdeskundigen van de gemeente, zoals u ongetwijfeld weet, op zoek naar de meest doeltreffende mogelijkheid…  Lees verder »

Je wordt ontvangen in het café met koffie of thee, want er is een gezellige hoek gemaakt om je even te ontspannen. Het is een lichte moderne omgeving waar veel mensen in en uitlopen en waar het rustig is, zoals je verwacht in een bieb. Mensen lezen en studeren daar. We gaan in het theater zitten om even van gedachten…  Lees verder »

Jos doet in projecten, zowel nieuwbouw als herontwikkeling van bestaand vastgoed. En omdat hij in onze wijk woont, heeft hij zijn oog laten vallen op het gebouw waar vroeger de IKON in zat; het gebouw aan de Bergweg nummer 16. Een prachtige onderneming om een kantoorgebouw weer een woonbestemming te geven in onze wijk. En niet eenvoudig. Aanvankelijk werd er…  Lees verder »

Inmiddels zijn we bijna een jaar bezig met het inventariseren en het naar oplossingen zoeken van verkeersknelpunten in onze wijk. Het is een lange weg te gaan maar we zitten niet stil. Zoals u in Boombergkrant nr 120 heeft kunnen lezen is er een gesprek geweest tussen een delegatie van bewoners en de gemeente Hilversum. De gemeente was vol lof…  Lees verder »

IN DEZE UITGAVE O.A. AANDACHT VOOR: Agenda voor de Jaarvergadering 2016 Op bezoek bij Els Brons, Directeur van de bibliotheek in Hilversum Gesprek met Jos Paardekooper over de plannen voor het voormalige IKON-gebouw aan de Bergweg   » Lees boomberg krant nr 121 online        Lees verder »

Om de gemeentelijke monumenten in Hilversum zichtbaar te maken heeft de Historische Kring Albertus Perk het initiatief genomen om het Hilversums monumentenschildje te ontwikkelen. Dankzij bijdragen van Albertus Perk, Dudok Wonen, Kastanje Ontwikkeling en de gemeente Hilversum is een eerste serie van vijfhonderd schildjes gemaakt. Honderd schildjes worden opgehangen op gemeentelijke monumenten in het centrum, vijftig schildjes plaatst Dudok Wonen…  Lees verder »

IN DEZE UITGAVE O.A. AANDACHT VOOR: Een interview met de eerste vrouwelijke burgemeester van Hilversum Jeltien Kraaijveld-Wouters Het nieuwe Domela Nieuwenhuisplein Een update over de verkeerssituatie en de opbrekingen in de wijk   » Lees boomberg krant nr 120 online        Lees verder »

IN DEZE UITGAVE O.A. AANDACHT VOOR: Verslag van de Jaarvergadering van Stichting Wijkoverlegorgaan De Boomberg Werkgroepen: Meedenkers over het verkeer in de wijk Verslag: Van Koninginnedag tot Koningsdag Buurtperikelen in de ruimtelijke ordening – Over Burg. Schookplein Interview met Lo Bour, wijkbewoner sinds 1986 Artikel van de Vrienden van het Boombergpark over de Zonnelaan » Lees boomberg krant nr 119…  Lees verder »

Opwinding rond Domela Nieuwenhuisplein Het was er ineens op 28 oktober 2014; bordjes met de tekst: Domela Nieuwenhuisplein. En dat op de statige Burgemeester Schooklaan. De opwinding ontstond veel meer door het feit dat B&W verzuimd hadden het besluit over de naam voor te leggen aan de bewoners. De hele Burgemeester Schooklaan wist van niets. Ook de buurtvereniging was niet…  Lees verder »

Het park is nu, begin mei, op zijn mooist, met uitlopend groen en vrolijke paardenbloemen in het gras langs het voormalig NCRV-terrein, nu het SONOS gebouw. Er zijn slechts enkele rododendrons verdroogd bij het Jan van Ravenswaaypad. Op het Speldenkussen moet een oude rododendron worden gesnoeid en er is, zoals steeds, weinig zwerfvuil. We hadden een droog voorjaar en een…  Lees verder »

2016: nieuwe straten en stoepen na aanleg nieuwe riolering De gemeente gaat de sterk verouderde riolering van de Boombergwijk in fasen vernieuwen. Dat begint in 2016. Het betekent natuurlijk veel graafwerk en ten slotte een nieuwe bestrating van de rijweg en de stoepen. Dat biedt kansen! Met de werkgroep Boomberglaan hebben wij al met de gemeente contact gehad over de…  Lees verder »

De bevolking wordt ouder. Allerlei maatregelen worden genomen om de toenemende zorgkosten door de vergrijzing te kunnen opvangen. En velen van ons denken na hoe het met hun oude dag moet. De vraag is of de vergrijzing ook in de Boombergwijk toeslaat. Of is er juist sprake van verjonging? We kijken naar enige cijfertjes. Velen denken dat Hilversum alsmaar inwoners…  Lees verder »

IN DEZE UITGAVE O.A. AANDACHT VOOR: Uitnodiging Jaarvergadering 2015 ergrijzing en verjonging in de Boombergwijk – L. van Der Laan Denk mee over het verkeer in de wijk Boomberg Vacture bestuur van Wijkoverlegorgaan De Boomberg portefeuille verkeer en buurtpreventie Interview met Anton van der Veer Officier in de Orde van de Erepalm van de Republiek Suriname – Pieter Goderie »…  Lees verder »

Door verschillende eigenaren uit de Boombergwijk zijn begin vorige eeuw kleinere grondstukken verkocht of geschonken aan de gemeente om de paden en wegen te verbreden. Dit was noodzakelijk om een beter overzicht te krijgen en de veiligheid te bevorderen. In december 1912 heeft de heer Kleijn van Willigen via een schrijven aan de gemeente Hilversum zich bereid verklaard volgens citaat…  Lees verder »