Overzicht omgevingsvergunningen Boombergwijk

Boombergwijk, Hilversum

De gemeente publiceert elke week de nieuwe aanvragen en verleende omgevingsvergunningen. Het gaat hier zowel om bouw- als kapvergunningen. Ook die van de Boombergwijk zijn daarin opgenomen. Het wijkoverlegorgaan bekijkt ook elke week die van de Boombergwijk of ze wel stroken met het bestemmingsplan en het velbeleid. Het gaat daarbij vooral om grotere, bijzondere of ingrijpende plannen. Het overzicht van alle omgevingsvergunningen is nu maandelijks beschikbaar op deze site van de gemeente. Klik hier om ze te bekijken

Algemene informatie vergunningen

Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Herziening Noordwestelijk Villagebied – parkeernormen 2018
Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Hilversum bekend dat de raad van de gemeente Hilversum in zijn vergadering van 16 mei 2018 het bestemmingsplan ‘Herziening Noordwestelijk Villagebied – parkeernormen 2018’ (ongewijzigd) heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan en de hierbij bijbehorende stukken liggen nu voor een ieder ter visie. Klik hier voor meer informatie