Eind deze maand/begin april (exacte datum / tijdstip is nog niet bekend) gaat de gemeente snoeien in de wijk. Ook het Rosarium wordt dan meegenomen waarbij er rekening wordt gehouden met het servituut (terugsnoeien naar 1.25 meter). In de praktijk zal dat betekenen dat er rigoureus gesnoeid gaat worden. De Rododendrons hebben veel geleden na de warme zomer vorig jaar. Deze worden voor 2/3 teruggesnoeid en dan kijken of ze weer uitschieten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de stichting. info@boombergwijk.nl