Bestuur Stichting Wijkoverlegorgaan ‘De Boomberg’

Boombergwijk, Hilversum

Samenstelling Bestuur Stichting Wijkoverlegorgaan "De Boomberg":


Helmi Duijvestein

Bijna 2 jaar maak ik inmiddels deel uit van het bestuur van WOO de Boomberg. Destijds ben ik toegetreden tot het bestuur met de ambitie om wonen en verblijven in onze wijk prettig te laten zijn en de onderlinge contacten van de bewoners te bevorderen. Nog steeds sta ik van harte achter deze doelstelling. Alhoewel het afgelopen jaar heeft bewezen dat de taak die ik op me nam niet altijd even makkelijk is. Niet alle neuzen staan immers altijd dezelfde kant op. Naar aanleiding van de ontwikkelingen van het laatste jaar binnen het bestuur heb ik de taak op me genomen om als tijdelijk voorzitter het bestuur te leiden naar de wensen van de bewoners. Meer democratie en een meer representatief vertegenwoordiging in het bestuur zijn de signalen die we uit de buurt kregen en waar het bestuur ook graag aan mee wil werken. Het bestuur nodigt alle bewoners van harte uit om deel te nemen aan dit proces. Zonder de bewoners kunnen we dit immers niet bewerkstelligen.

 


Josien Feenstra

Mijn naam is Josien Feenstra, geboren in 1976 in Sneek. Ik woon in Hilversum sinds 2006 samen met mijn gezin in de Boomberg met veel plezier. Ons huis was een ‘echte opknapper’ en daar hebben we grotendeels zelf naast ons werk vijf jaar over gedaan. Het verzorgen van de website met content is iets waar ik me dagelijks mee bezig houd in mijn baan als informatiespecialist bij een branchevereniging. Mijn doel is om door middel van actuele communicatie te laten zien waar de stichting/wijk mee bezig is.

 

Hetty van der Wal

In 2000 verhuisde ons gezin van Amsterdam naar Hilversum. Voor de rust en de ruimte en mijn werk bij de omroep.  Een fantastische wijk: De Boomberg, op loopafstand van de “reuring” van het centrum en nog dichterbij de stilte van het bos.
 
 Als historicus/journalist ben ik dol op feiten en dingen in een context plaatsen en er vallen een paar dingen op als je kijkt naar de samenstelling van onze wijk anno 2017:
 De Boomberg (3130 inwoners) kent een grote diversiteit in bewoners, in leeftijdsopbouw, en samenstelling van de huishoudens. Eenpersoonshuishoudens en samenwonenden zonder kinderen vormen de overgrote meerderheid (74%).  En de meeste bewoners van de Boomberg zijn boven de 65 jaar. (Landelijk ligt de piek  van de leeftijdsopbouw rond de 47 jaar)
 
 Graag zou ik me dan ook inzetten  als algemeen bestuurslid voor onderlinge solidariteit, rekening houdend met alle bewoners, tolerantie t.a.v. elkaar bevorderen en een realistische kijk op behoeften van de wijk vandaag de dag.
 Ook de relatie met de Gemeente moet transparant en helder zijn. Wie praat met wie en waarom.

 

Geert Tacken

Mijn naam is Geert Tacken. In 1994 zijn we in Hilversum komen wonen op de Paulus van Loolaan. Na een uitstap van 15 jaar naar Hilversum Zuid, waren we in 2012 in de gelukkige omstandigheid dat we een huis konden kopen op de Blijdensteinlaan. Sinds dat moment wonen we wederom met veel plezier in de Boomberg. De Boomberg is een prachtige wijk. Het is dan ook zaak om als bewoners het goede te behouden, terwijl we het bestaande verder ontwikkelen. Zelf ben ik echtgenoot en vader van 2 kinderen. Mijn achtergrond ligt met name op financieel vlak en in verandermanagement. De afgelopen twee jaar heb ik me met veel plezier bezig gehouden met het verkeersplan, dat zoveel heeft losgemaakt…. Ik hoop de ervaringen die ik daar heb opgedaan op een effectievere manier in te kunnen zetten voor de Stichting.

 

Patrick Visser

Mijn naam is Patrick Visser, geboren in 1973 in Utrecht. Vanuit Amsterdam zijn we in 2002 in Hilversum Zuid komen wonen. Met de kinderwagen wandelend door de verschillende wijken werd de Boombergwijk al snel onze favoriet. In 2009 kochten we onze huidige woning aan de Burgemeester Schooklaan en woonden tijdens de 1,5 jaar durende verbouwing op de Bergweg. Gebruik is de sleutel tot behoud; naast het monumentenbeleid geloof ik dat dit een goed uitgangspunt is voor andere thema’s in de wijk als groenvoorziening, herinrichting van de straten en de stichting zelf. Van en voor de bewoners om de leefbaarheid en sociale betrokkenheid in de wijk verder te kunnen verhogen. Vanuit het stichtingbestuur hoop ik hieraan een positieve bijdrage te kunnen leveren.

 

Wim van Aalderen

Ik ben Wim van Aalderen, nu nog 4 weken hoogleraar kindergeneeskunde in het Emma Kinderziekenhuis AMC. Daarna krijg ik veel tijd om me met andere zaken bezig te houden. Wij wonen sinds 3 jaar in de Boomberg. Een prachtige wijk met een fantastische dynamiek. Koningsdag, running dinner en buurtborrels. Website en Boombergkrant geven goed weer wat er leeft in onze buurt. Ik heb er zin in om me de komende jaren in te zetten voor deze prachtige buurt.

 

 
 
 
 

 

 

Voor contact met het bestuur kunt u gebruik maken van het contactformulier, of u kunt direct mailen naar het volgende e-mailadres: info@boombergwijk.nl.