Jaarvergadering Wijkoverlegorgaan ‘De Boomberg’

Boombergwijk, Hilversum

Jaarlijks roept het bestuur een openbare wijkvergadering bijeen, welke in het eerste kwartaal van het jaar gehouden wordt. Het jaarverslag van de jaarvergadering is terug te lezen op de website en er zal over in de Boombergkrant worden gepubliceerd.

Dinsdag 21 mei 2018 19.30 -22.30
Botanische Tuin Pinetum Blijdenstein
Van der Lindenlaan 125 , 1217 PJ Hilversum

Agenda voor de jaarvergadering 2019

Notulen Jaarvergadering 2018 Stichting Boomberg

Agenda voor de jaarvergadering 2018