Inmiddels zijn we bijna een jaar bezig met het inventariseren en het naar oplossingen zoeken van verkeersknelpunten in onze wijk. Het is een lange weg te gaan maar we zitten niet stil.

Zoals u in Boombergkrant nr 120 heeft kunnen lezen is er een gesprek geweest tussen een delegatie van bewoners en de gemeente Hilversum. De gemeente was vol lof over ons initiatief en de betrokkenheid van de bewoners bij het zoeken naar oplossingen maar gaf ook direct aan onze voorstellen niet één op één over te kunnen nemen.

De uitslagen van de metingen die in de zomer van 2015 hebben plaats gevonden worden verwerkt bij het zoeken naar mogelijke oplossingen. Wij hebben als werkgroepen alleen de belangen van onze buurt bekeken, maar de verkeersdeskundigen van de gemeente hebben te maken met de verkeersstromen in heel Hilversum. En dat blijkt een ingewikkeld karwei, waarbij allerlei berekeningen betrokken moeten worden en waar wij als wijkbewoners geen verstand van hebben.

Het lijkt er nu op dat de gemeente toch met een mogelijke oplossing komt, in ieder geval een voorstel. Het hoe en wat krijgen we als werkgroep binnenkort uitgelegd. Dan krijgen we ook te horen hoe de gemeente een en ander denkt te gaan uitvoeren of wellicht eerst gaat uitproberen. Voorlopig stemt dit ons positief en we wachten af.

Voordat het zover is zal de werkgroep zeker de bewoners van de Boomberg informeren. Dus u hoort spoedig van ons.

Helmi Duijvestein