Verkiezingen
In het voorjaar van 2017 zijn de statuten van de Stichting veranderd, met als doel om meer draagvlak te creëren onder de bewoners in de wijk en er een echt goed functionerend overlegorgaan van te maken. Het belangrijkste onderdeel van de wijzigingen, is dat er voortaan verkiezingen worden gehouden, waarin elke volwassen bewoner van de wijk stemrecht krijgt. In juni ging de kiescommissie van start om de eerste verkiezingen te organiseren.

Wie mag er kiezen?
Alle volwassen bewoners van de wijk Boomberg hebben stemrecht. Informatie over welke straten in de wijk Boomberg liggen vindt u op onze website www.boombergwijk.nl . De gemeente zal het aantal kiesgerechtigden per adres aan ons aanleveren, waarmee wij stemcodes zullen verspreiden.

Wie kan er verkozen worden voor een plaats in het bestuur?
Alle volwassen bewoners van de wijk Boomberg kunnen zich verkiesbaar stellen voor een plek in het bestuur van de stichting. Er zijn 7 plaatsen beschikbaar, de rolverdeling binnen het bestuur wordt later binnen het bestuur afgestemd. Gemiddeld besteden bestuursleden twee uur per week aan de stichting, uiteraard met enige variatie per persoon en per periode. Ook zittende bestuursleden kunnen zich verkiesbaar stelen voor het nieuwe bestuur. In principe is de aanstelling voor een periode van 3 jaar met maximaal één keer herkiezing erna. De commissie selecteert niet, maar vat alleen de visie van de verkiesbare personen samen. Het huidige bestuur  benoemt na de verkiezing een nieuw bestuur en heeft wel de vrijheid om van de verkiezingsuitslag af te wijken als daar rare dingen uitkomen.

Mocht u zich verkiesbaar willen stellen, dan kunt u telefonisch contact op te nemen met Brigit Rutten (na 17.00 uur svp) op 06-24229505, of per mail met Antoinette Vlieger. Uiteraard kunt u ook eerst contact opnemen voor meer informatie. U kunt zich tot 1 september verkiesbaar stellen voor het nieuwe bestuur. Vervolgens zal de kiescommissie iedereen die zich aangemeld heeft uitnodigen voor een persoonlijk gesprek met twee van de commissieleden. Van dit gesprek zal een bondig verslag gemaakt worden wat, na eventuele correctie door de gesprekspartners, op de website van de stichting zal worden geplaatst en zal worden verspreid. Het doel van het gesprek is om de kiezers een zo goed mogelijk beeld te geven van de verkiesbare personen om zo tot een weloverwogen keuze te kunnen komen. Iedereen die zich kandideert komt op de kieslijst.

Onderwerpen die in het gesprek aan bod zullen komen zijn; interpretatie van de doelstellingen van de stichting (terug te vinden op de website), visie voor de toekomst, contact met de wijk, weten wat er speelt, creëren van draagvlak, uitvoering van plannen, persoonlijke eigenschappen die u kunt inzetten. We realiseren ons dat niemand een volledig uitgekristalliseerde mening over deze onderwerpen zal hebben en dat de mensen die nu al betrokken zijn bij de stichting wellicht een concreter beeld hierbij zullen hebben. De onderwerpen dienen slechts als kader voor het gesprek.

Verkiezingen zelf
Vervolgens worden eind oktober of begin november de verkiezingen gehouden. Als gezegd zal iedereen een code krijgen waarmee gestemd kan worden. Dit zal zowel online kunnen (voor de mensen die de voorkeur geven aan digitale communicatie) als op papier (voor de liefhebbers van het oude vertrouwde papier). Zodra de uitslag binnen is, zal het huidige bestuur vergaderen. Als de uitslag geen reden geeft om te geloven dat er iets mis is gegaan en de uitslag bovendien een enigszins acceptabele representatie is van de wijk-bevolking, dan wordt de uitslag een-op-een overgenomen en wordt het nieuwe bestuur genoemd.

Wilt u weten wie er in de kiescommissie zit? Klik hier

Of wilt u ook graag meedenken met de kiescommissie? Neem contact op met Antoinette Vlieger.