De notulen van de informatie avond van 5 juli in Sociëteit de Unie zijn nu beschikbaar.

Notulen (.pdf)

Ook is een brief toegevoegd van de heer R. Barentz (Teammanager Beleid; Gemeente Hilversum). Hij gaat kort in op het verdere verloop van de activiteiten in de Boombergwijk.

Brief van de heer R. Barentz (.pdf)

Intussen is er al weer heel wat overleg geweest met de gemeente, onze wijkvertegenwoordigster en bewoners van de wijk. Over de resultaten hiervan zult u door de gemeente ingelicht worden.
Recentelijk kregen alle bewoners van de Boombergwijk een uitnodiging voor een informatieavond op 8 november over de rioolwerkzaamheden die de komende jaren in de wijk gaan plaatsvinden. Zijdelings is daar uiteraard ook de verkeersveiligheid in onze straten bij betrokken. De gemeente heeft uitdrukkelijk toegezegd dit aspect mee te nemen bij de herinrichting van de straten. Wij zullen er namens u alert op zijn. Maar uiteraard kunt u zelf ook daarover mee praten.