Vriend van de Boomberg

Boombergwijk, Hilversum

Word vriend – steun de Boomberg – Geef een donatie

Stichting De Boomberg bestaat sinds 1978 en is formeel het Wijkoverlegorgaan Boomberg in de gemeente Hilversum. De stichting heeft ten doel het leefklimaat in de wijk te optimaliseren en doet dat o.a. door het bevorderen van de samenhang in de wijk, het uitgeven van de Boombergkrant en het beheer van  www.boombergwijk.nl (voor al uw lokale nieuws en wetenswaardigheden).  Het organiseren van buurtevenementen zoals o.a. Koningsdag en St.Maarten, concerten in het Rosarium, en buurtfeesten. Ook adviseert de stichting  de Gemeente Hilversum m.b.t. de nieuwe omgevingswet en het beleid m.b.t. het beschermd stadsgezicht. Vragen met betrekking tot verbouwingsplannen en vergunningen en/of kapvergunningen cq.  Omgevingsvergunningen in relatie tot het beschermd stadsgezicht kunt u ook op de site terecht.  Wijkoverleg orgaan Boomberg is een onafhankelijke stichting en ontvangt geen subsidie. Daarom vragen wij u de Stichting en haar doelstellingen te ondersteunen met een financiële bijdrage. U laat daarmee blijken dat u onze inzet voor de wijk ondersteunt en daarmee wordt ook u ‘Vriend van de Boomberg”. U kunt een bedrag overmaken via het automatische betaal systeem op onze website