Het park is nu, begin mei, op zijn mooist, met uitlopend groen en vrolijke paardenbloemen in het gras langs het voormalig NCRV-terrein, nu het SONOS gebouw. Er zijn slechts enkele rododendrons verdroogd bij het Jan van Ravenswaaypad. Op het Speldenkussen moet een oude rododendron worden gesnoeid en er is, zoals steeds, weinig zwerfvuil.
We hadden een droog voorjaar en een deel van het jonge aanplant dat eind 2014 de grond in is gegaan, waaronder de rosa canina en zes andere, hebben het niet overleefd. De medewerkers van de gemeente zullen afwachten en het kan in het nieuwe plantseizoen eventueel worden aangevuld.
Tijdens onze laatste bijeenkomst met de gemeente hebben wij, als Vrienden van het Boombergpark, enkele wensen naar voren gebracht. Zo is er de laatste tijd een ratjetoe van schuttingen verschenen, achter de bomenrij van de Bergweg naar het Speldenkussen en ook van het Speldenkussen naar de Schuttersweg staat een mengeling van afscheidingen. Het zou prettig zijn als hier met wintergroen een eenheid kan ontstaan.
Een tweede wens is het opvullen met groen, van enkele gaten langs het SONOS gebouw.

Verder lijkt het dat in het park minder hondenpoep ligt. Lijkt, zeg ik, want nog steeds ontmoet ik mensen die zich boos maken over die overlast. En terecht. We kunnen als wijkbewoners niet anders doen dan er zelf wat van te zeggen als we het merken (burgermoed?). En door nogmaals te vermelden dat hondenbezitters verplicht zijn de derrie van hun hond op te ruimen.

De inrichting van het einde van de Zonnelaan

De Zonnelaan tussen de Albertus Perkstraat en het Boombergpark is het laatste stuk onverharde weg in de Boomberg. Vanaf de Albertus Perkstraat gezien oogt de doodlopende weg als een erf of parkeerterrein. De weg leidt naar de aanliggende parkeerplaatsen, een parkeerkelder van het kantoorgebouw en naar het verzorgingshuis aan dit stukje Zonnelaan. De staat van de weg met grote kuilen in het wegdek is een doorn in het oog van de gebruikers. Omdat er sprake is van beschermd stadsgezicht is in het verleden altijd omzichtig omgegaan met het verzoek om dit stukje Zonnelaan te verharden.

Nieuwe inrichting laatste stukje onverharde weg Zonnelaan

Sinds twee jaar liggen op het Speldenkussen in het aangrenzende Boombergpark paden van het materiaal grindpave. De paden op het Speldenkussen hadden veel te lijden van erosie en met de toepassing van grindpave is dit probleem op een passende manier ondervangen. Op een vergelijkbare manier gaat het probleem van dit stukje Zonnelaan worden opgelost.
Vanaf de Albertus Perkstraat komt straks een grindpave rijbaan van 3,5 meter breed tot de ingang van het Boombergpark. Het pad slingert tussen de aanwezige laanbomen door. Bij de entree van het Boombergpark versmalt het pad tot de breedte van de paden in het park en sluit het daarop aan.
Omdat infiltratie van hemelwater een belangrijke randvoorwaarde is bij verhardingen in het beschermd stadsgezicht worden langs de grindpave rijbaan stroken met graskeien aangebracht. Deze stroken zijn in de basis 0,75 m breed en sluiten aan op de parkeerplaatsen. De graskeien worden ingeveegd met hetzelfde grind als de aangrenzende parkeerplaatsen. Alle entreepaden die uitkomen op de Zonnelaan worden in hetzelfde materiaal doorgetrokken tot de rijbaan.